AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE

Sestava přináší ucelený sled cviků k procvičení celé páteře a je kopií volně dostupného materiálu. Dodržujete pravidla správného cvičení.

Sestavy cvičení

9. cvik  
Provedení:
Leh na břiše, natažené nohy, vzpažit, hlava opřená čelem o podložku. Stáhneme břišní a hýžďové svaly, zvedneme pravou ruku a levou nohu mírně nad podložku, protáhneme do dálky a položíme. Totéž levou rukou a pravou nohou. Opakujeme 4x na obě strany.

Chyby: Prohýbání bederní páteře, záklon hlavy.

 

10. cvik  

Provedení:
Sed na patách, trup v předklonu, čelo opřené o zem před koleny. Ruce jsou volně podél těla, dlaně otočené nahoru. V této poloze volně dýcháme, snažíme se nadechovat do oblasti hrudní a bederní páteře.

 

11. cvik  
Provedení:
Leh na břiše, natažené nohy, ruce pod čelem. Pokrčíme pravou nohu (koleno svírá s trupem pravý úhel), co největším obloukem vysuneme koleno směrem k pravému lokti, v této poloze klidně dýcháme, výdrž 5 s. Poté vrátíme, nohu sunutím po podložce zpět, pánev a břicho tlačíme na podložku. Opakujeme 3x a totéž levou nohou.

Chyby: Zvedání břicha a hrudníku nad podložku.

 

12. cvik  

Provedení:
Vzpor klečmo, stáhnout hýžďové a břišní svaly, dlaně od sebe na šířku ramen, kolena od sebe na šířku pánve. S nádechem vyhrbíme záda, hlava visí volně, s výdechem povolíme a mírně se prohneme v oblasti dolní hrudní páteře, hlava v protažení páteře. Opakujeme 6x.

 

13. cvik  
Provedení:
Sed na židli u stěny, kolena i chodidla od sebe na šířku pánve, kolena se dotýkají stěny. Ruce složené pod čelem, předloktím se opíráme co nejvýše o stěnu. S nádechem vyhrbíme hrudní páteř, s výdechem povolíme a snažíme se prohnout v této oblasti. Opakujeme 6x.

Chyby: Záklon hlavy, prohnutí bederní páteře.

 

14. cvik  
Provedení:
Sed na židli, stáhnout břišní a hýžďové svaly, vyrovnat páteř, lopatky k sobě, ramena dolů, ruce volně podél těla. S nádechem přitáhneme ramena nahoru k uším, s výdechem silou zatlačíme ramena dolů a dozadu, lopatky u sebe. Opakujte 6x.

Chyby: Předklon nebo záklon hlavy, prohnutí v bederní páteři.

 

15. cvik  
Provedení:
Sed na židli, stáhnout břišní a hýžďové svaly, vyrovnat záda, přisedneme si levou ruku, pravou ruku dáme přes temeno hlavy nad levé ucho a pomalu ukloníme hlavu vpravo. V této poloze lehce zatlačíme hlavou do ruky, výdrž 6 s, hluboký nádech, s výdechem hlavu povolíme a mírně protáhneme do úklonu (směrem k pravému rameni). Cvik opakujeme 2x a poté vyměníme ruce.

Chyby: Předklon nebo záklon hlavy, nepřiměřený tlak ruky, zadržování dechu.

Sestavy cvičení k tisku
  <<< Předchozí  

 

  TaoMassage © 2014