AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

Většina problémů se zády nebývá způsobena jednorázovým zraněním, ale spíše kombinací faktorů působících po dobu měsíců či let. Při předcházení bolestem či úrazům zad mají v každodenním životě důležitou úlohu správné pohybové stereotypy. Toto povídání nabízí základní výklad správné tělesné mechaniky při každodenních činnostech, například koupání, přenášení břemene, péči o domácnost a o dítě.

 

Obvyklé příčiny namožení zad či úrazů

Špatné držení těla
Nesprávné pohyby při každodenních činnostech
Špatné rozvržení každodenních činností
Snížená pohyblivost
Nedostatečná všeobecná fyzická kondice

Klíčové prvky mechaniky pohybového aparátu

U žen je těžiště těla přibližně v úrovni pupku, u mužů je 2,5 cm nad pupkem. Tento rozdíl je dán odlišnou anatomickou strukturou – muži mají obvykle širší ramena a ženy širší boky. Ačkoli těžiště nemůžeme ve skutečnosti „vidět“, můžeme ukázat, kde je a jakým způsobem jsou jím ovlivněny pohyby těla. Při zvedání břemene nás pak zajímá naše společné těžiště (pro jeho určení uvažujeme naše tělo a břemeno jako jeden objekt).

Abychom předešli zraněním zad při vykonávání činností, měli bychom udržovat společné těžiště blízko těla. Je velmi důležité při zvedání předmětu pokrčit kolena, snížit se a přitom mít rovná záda. Zvedání tímto způsobem nezatěžuje zádové svalstvo a umožňuje, aby práci vykonaly silnější svaly nohou. Když se člověk pokouší předmět zvednout tak, že se nad něj nakloní, těžiště se posunuje dopředu a zádové svaly musejí velmi pracovat, tak bývají záda značně namáhána.

Ve statických polohách spočívá těžiště nad opornou základnou našeho těla. Ve stoji je oporná základna ohraničena šíří chodidel. Při zvedání břemene umožňuje správný postoj aktivovat ty svaly, které tento úkon zvládnou, aniž by se přetížily.

Další tipy, jak záda šetřit

Vždy stůjte čelem k tomu, co zvedáte nebo s čím pracujete. Při práci dbejte na rovnoměrné zatížení zad. Soustředí-li se zátěž do jednoho místa, únava sice nemusí být tak velká, protože jsou zatěžovány svaly určené pro zvládání vyšší zátěže, ale jsou-li namáhány výhradně ony, mohou být vážně ohroženy. Ačkoli rovnoměrnou zátěž může netrénovaný člověk pociťovat jako větší námahu, tímto způsobem k poškození nedojde.

Aplikace při každodenních činnostech

Následují ukázky zvýšeného namáhání zad a preventivních alternativ.

špatné provedení

  správné provedení

O sezení...
• Při sezení si udělejte každých 20 až 30 minut přestávku.
• Seďte na židli, která poskytuje oporu vaší bederní páteři.
• Podporu bederní páteři pomůže zajistit malý polštářek (či "bederní polštářek“) nebo nastavitelná židle.

 

Při stlaní…
Je mnohem lepší si při upravování postele kleknout, než se při stlaní naklánět vpřed. Nesnažte se naklánět přes postel, abyste ustlali protější roh. Raději na vzdálenější stranu přejděte.

Další strategie šetření zad

Při naplňování pračky či vyndávání prádla z pračky je dobré použít předklonu s nataženou nohou, ale rovněž je možné kleknout si na jedno koleno. Při dávání prádla do pračky či sušičky, která má otvor v přední straně, je lepší si dřepnout, než se předklánět v pase.

 

Při práci ve stoje u pracovní plochy (žehlení, příprava jídla, umývání nádobí, práce za pultem atd.) je vhodné uzpůsobit si pracovní prostředí tak, abychom mohli nohu nakročením zasunout pod pracovní plochu. Záda při tom zůstávají rovná. Při umývání nádobí můžeme též ulevit zádům tak, že se opřeme čelem o skříňku nad dřezem a držíme tím záda rovná, čemuž ještě napomůže předkročení jednou nohou.

Při práci s lopatou

... používejte pružení v kolenou, tím při práci využijeme i silnějších svalů nohou. Při předklánění držte páteř rovně, nakloňte celý trup a vyvarujte se nahrbení zad. Držte lopatu blízko trupu.

Použito se souhlasem MUDr. Dušana Nešpora - www.cvicime.cz

 

  TaoMassage © 2014