AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

PRÁCE S DECHEM

 

Spojení jednotlivých typů dechu

 

Složky dýchání

  BŘIŠNÍ DÝCHÁNÍ
  HRUDNÍ DÝCHÁNÍ
  PODKLÍČKOVÉ DÝCHÁNÍ
  SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ

Princip

Spojujeme dýchání břišní, hrudní i podklíčkové. Může se stát, že nám některá pozice výrazně omezí určitý typ dechu (např. svíčka vyřazuje dýchání hrudní a podklíčkové, rotační pozice zase mění míru dechu v pravé a levé části plic apod.). I v takovém případě, dýcháme tak, abychom využili veškerý aktuálně dosažitelný objem plic.

Varianty správné návaznosti

Synchronizace jednotlivých složek dechu je do jisté míry individuální. Existuje větší množství správných variant jejich návaznosti. Žádná ze správných možností však nikdy nepopírá základní pravidlo - dýchat efektivně. Pokud tedy neděláte některou z chyb uvedených níže, jistě dýcháte správně.

svisle: množství vzduchu v dané části plic v %
vodorovně: čas
složky dechu: břišní / hrudní / podklíčková

   

Současný nádech i výdech ve všech partiích plic, maximum nastává sopučasně.
 

Současný nádech i výdech ve všech partiích plic, maxima však dosahují postupně.
 

Uplatňuje se stejné pořadí - nádechu i výdechu.

Nejčastěji asi vypadá způsob zapojení jednotlivých složek dechu jako na obrázku vlevo nebo vpravo. Ve všech případech pak platí, že množství vzduchu získané plným jógovým dechem (obsahy ploch pod křivkami) je součtem jeho jednotlivých složek.

Cviky na sladění správné návaznosti

Pro posílení plného jógového dechu a ke sladění správné návaznosti jednotlivých typů dechu je vhodná většina cviků z předcházejících kapitol (nejlépe dynamické varianty) nácviku plného jógového dechu: vjagrah pranájáma, sapurnašašásána, uštrásána, khandarásána, dynamická varianta matsjásany, joga mudrá.

Dále jsou výhodná cvičení s pohybem horních končetin, v sedu i ve stoje. Z připažení při výdechu, přecházíme do upažení a vzpažení s nádechem. Protože cvičení všech ásan používá plný jógový dech, napomáhají tak přirozeně všechny ásany k jeho procvičení. V některých ásanách bude však jeho procvičování již náročnější.

Nejčastější chyby provedení

• není využíváno plně všech složek dechu (břišní / hrudní / podklíčková), nejčastěji to bývá v zadních částech plic (dýchání v zádech)
• nedostatečné dýchání obou stran plic
• chyby v návaznosti: různé varianty paradoxního dýchání

svisle: množství vzduchu v dané části plic v %
vodorovně: čas

Graf ilustruje špatnou návaznost u paradoxního typu dýchání. V místech označených šipkami působí nádech v jedné části plic a výdech v jiné části plic proti sobě. Výsledný dechový objem se rovná rozdílu ploch pod křivkami.

Paradoxní dýchání

Paradoxní dechové pohyby

Představme si, že v zádrži dechu se budeme snažit vykonávat střídavě intenzivní nádech do břicha a do hrudníku. K žádnému dýchání samozřejmě nedojde, přestože dechové pohyby budou usilovné. Z uvedeného příkladu můžete i sami na sobě poznat následující efekt:

promíchávání vzduchu uvnitř plic
intenzivní tlakové změny
svalová námaha

Vlastní paradoxní dýchání

Je to zcela špatný způsob dýchání. U těch, kteří nepraktikují dechová cvičení bohužel často rozšířený a to přesto, že je zřetelně namáhavější než správně synchronizovaný dech. Předchozí vysvětlení paradoxních dechových pohybů tu bylo jen pro lepší názornost toho, co následuje. Při tomto typu dechu jdou jednotlivé složky dechu podobně proti sobě (zřetelné též na grafu). Teď už se ale jedná o dýchání - nikoli o zádrž dechu.

Ten, kdo takhle neefektivně dýchá, ovládá (alespoň do jisté míry správně) obvykle pouze jednu z hlavních složek dechu (břišní nebo hrudní). Složka dechu, kterou nezvládá - paradoxní složka - pak kvůli špatné synchronizaci svůj dechový objem odečítá. Jediným štěstím je pak pouze to, že pro špatné provedení bývá tento dechový objem nízký.

Ale ... Při vyšší zátěži objem složky paradoxní může narůstat více než u složky, kterou dotyčný zvládá - slabší má totiž větší rezervy. V zátěži se proto u takto postižených jedinců dokonce může snížit dechová kapacita. Zrychluje se totiž zpětné přečerpávání z jedné části do druhé na úkor výměny vzduchu s okolím.

Varianty paradoxních typů dechu

paradoxní břišní dýchání

paradoxní hrudní dýchání

Paradoxní varianta podklíčkového dechu se z důvodů uvedených v části fyziologie podklíčkového dechu v praxi nevyskytuje. Je možné si ji zacvičit pro trénink správného rozlišování.

Sestavy cvičení k tisku

 

  TaoMassage © 2014