AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

PRÁCE S DECHEM

Úvodem

Většina z těch, kteří s dechem cílevědomě nepracují, ho neumí využívat právě optimálně. Souvisí to s přebytečným napětím, ve kterém velká část z nás žije. Vyjadřují to i mnohá úsloví: "To jsem si oddechl... Už konečně můžu klidně dýchat.. ".

 

Složky dýchání

  BŘIŠNÍ DÝCHÁNÍ
  HRUDNÍ DÝCHÁNÍ
  PODKLÍČKOVÉ DÝCHÁNÍ
  SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ

Na dýchání bezprostředně závisí náš život. Při dýchání získáváme kyslík a zbavujeme se oxidu uhličitého. Ve vnější části probíhá tato výměna mezi krví a vzduchem (v plicních sklípcích), ve vnitřní části zase mezi krví a ve všemi buňkami těla. Na jemnější úrovni je pak dýchání zdrojem prány ("životní energie").

Dýchání u dynamických cvičení

Rytmus dýchání

Přípravné cviky se cvičí převážně dynamicky. Je to z toho důvodu, že cvičení statické by bylo více náročné na kondici a tu se na začátku snažíme teprve budovat.
Dynamická cvičení vždy provádíme ve stejném rytmu, jakým plyne náš dech.Na dýchání pohodovým tempem přímo závisí pozitivní zážitek ze cvičení. Do rychlosti plynutí dechu nezasahujeme a rychlost pohybu ve cviku se dechu přizpůsobuje. Po dosažení plynulého dechu totiž si uvědomíme, že daným cvikem vládneme - na příslušné úrovni. Cvičení se tak stává příjemné, přestože současně bude někdy i namáhavé.

Relaxační a aktivující dech

Cviky se stejnou posloupností pohybů, ale prováděné s různým typem dýchání mají zcela odlišný účinek.
Relaxačnímu způsobu dechu (přirozená synchronizace) odpovídá nádech vždy, když nám pozice pomáhá v rozpínání hrudníku a břicha, a výdech, když poloha těla apomáhá ke stlačení objemu plic. Bude tomu většinou odpovídat nádech v záklonu, návratu z předklonu nebo z rotace a výdech při pohybu opačným směrem. Cvičení bude mít spíše zklidňující účinek. Cviky s tímto typem dechu zařazujeme na rozcvičení, mohou převažovat při cvičení večer.
U posilovacího způsobu dechu dýcháme opačně, než u předchozího dechu (dýchání proti odporu). Nadechovat budeme tehdy, pokud nám pozice pomáhá v stlačení hrudníku a břicha, a vydechovat, pokud poloha těla napomáhá ke rozpínání plic. Nadechovat budeme vždy, když se předkláníme, navracíme ze záklonu nebo jdeme do rotace a vydechovat budeme při návratu zpět. Výsledkem je zintenzivnění posilovacího účinku cviku a jeho aktivační působení.

Plný jógový dech

Význam a dělení

Pokud plně využíváme možnosti našeho dechu děláme hodně pro naši duševní rovnováhu a podáme stejný fyzický výkon s menším úsilím. Plný jógový dech je typ dýchání, při němž využíváme veškerý aktuálně dosažitelný objem plic (tomuto objemu se říká vitální kapacita plic). Vlastně nejde o to naučit se "novému" typu dýchání, ale spíš o to rozpomenout si, jak jsme dýchali než v nás stres tento uvolněný typ dechu postupně potlačil.
Abychom při nácviku dokázali posílit potřebné dechové svaly je důležité uvědomit si nejdříve v plném jógovém dechu jeho tři složky, tyto procvičit zvlášť a pak je zase spojit. Je to dýchání: břišní (60% celkové účinnosti dýchání), hrudní (30%) a podklíčkové (10%). Uváděný procentuální poměr platí pro většinu činností během dne. Při různých typech cviků nebo při některých změnách organismu se tyto poměry výrazně mění.

Poznámka k nácviku

Nácvik plného jógového dechu NENÍ hyperventilace (=dýchání nadměrné, užívá se např. v holotropním dýchání). Proto není zakázán nikomu, kdo se léčí na epilepsii. Je však potřeba dbát na to, že vždy při prohloubení dechu si současně dovolíme jeho zpomalení.

Občasné potíže

Je možné, že při nácviku technik k prohloubení dechu může u některých osob docházet k občasnému pocitu nedostatku dechu nebo k zývání. Netřeba se však toho obávat. Tyto pocity odpovídají například tomu - když někdo, kdo má slabé svaly je začal posilovat. Po prvních cvičeních si taky více uvědomuje svoji slabost. Jsou to jen přechodné nezávažné potíže, který po dalším cvičením brzy odezní. Pokud se vyskytnou, stačí na chvíli přerušit cvičení.

Cvičení zde uvedená jsou použita se souhlasem MUDr. Dušana Nešpora - www.cvicime.cz

Sestavy cvičení k tisku

 

  TaoMassage © 2014