AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

PRÁCE S DECHEM

 

Podklíčkové dýchání

 

Složky dýchání

  BŘIŠNÍ DÝCHÁNÍ
  HRUDNÍ DÝCHÁNÍ
  PODKLÍČKOVÉ DÝCHÁNÍ
  SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ

Fyziologie

Podklíčkovým dýchání dochází k výměně vzduchu v horní části plic - v plicních hrotech. Z hlediska zapojení svalů a mechaniky pohybu se tento typ dýchání neliší podstatně od dechu hrudního. Dýchání se opět děje činností mezižeberních svalů. Podílejí tu ale i šikmé svaly krku (musculi skaleni - na obrázku).

Tyto svaly umí dechově netrénovaný člověk zapojit nejspíše jen v případě akutní dechové tísně (astmatický záchvat, dušení apod.). Od hrudního dechu tento typ odlišujeme taky proto, že tato část dechu vyžaduje i vyšší úsilí než, jaké si žádá hrudní dech, protože zapojená žebra jsou nejkratší a tím i relativně obtížněji pohyblivá.

Účinky - podklíčkové dýchání provzdušňuje plicní hroty, které se většina lidí vůbec nepoužívá. Jenže plíce jsou orgány řádně fungující jen při dostatečné výměně dýchacích plynů ve všech jejich částech. A pokud někde trpí nedostatkem provzdušnění, vázne také samočištění plic a obranyschopnost imunitních buněk v plicních sklípcích - dostatečné dýchání do plicních hrotů tedy působí proti zánětům v této oblasti a je prevencí astmatu.
Potřeba omezovat podklíčkové dýchání by mohla připadat v úvahu snad jen při závažnějších úrazech v této oblasti.

Podklíčkové dýchání - uvědomění

Uvědomění vpředu

V libovolném sedu si položíme dlaně na hrudník tak, že se důkladně dotýkáme oblasti pod klíčními kostmi a částečně i samotných klíčních kostí. V této pozici se nám mohou prsty případně i trochu křížit. Vnímáme dýchání pod dlaněmi a prsty - zajímá nás především složka dechu při níž se podklíčková oblast zvedá vůči klíčním kostem, nikoli jen zvedání hrudníku jako celku.

Uvědomění vzadu

Další pozicí v níž budeme vnímat podklíčkové dýchání bude leh na břiše, hlava se opírá o čelo. Jediné napětí v těle je na přední straně krku (abychom si nerozplácli nos), napomůžeme tím i lepšímu uvolnění šíje. Dech vnímáme v zadní oblasti plicních hrotů (nad horními póly lopatek).

Posílení podklíčkového dechu

Keř (nikudžásána)

Kdy opatrně? Jedná se o pozici trochu náročnější na krční páteř. Pokud si nejste jisti jejím stavem, cvičte opatrně. Vždy cvičíme pozici na obě strany (vystřídáme tvář, která je na zemi).
Zaujetí pozice seshora. V kleku na všech čtyřech položíme předloktí na podložku tak, že tvoří pomyslný trojúhelník (lokty do stran a obě dlaně poblíž sebe). Položíme pravou tvář mezi dlaně a klesneme taky hrudníkem a oběma podklíčkovými oblastmi až na podložku. Pokud by pozice byla příliš náročná, můžeme klesnout boky trochu níž.

Zaujetí pozice zdola. Vleže na břiše, hlavu na jedné tváři, posuneme dlaně po podložce ze stran k hlavě, předloktí zůstává taky na podložce. V této pozici pomalu lezeme koleny po podložce směrem k hlavě a tím se nám zvedá zadek do výšky. Horní část hrudníku a tvář přitom stále tiskneme k zemi. Jdeme tak vysoko, aby to zvládla naše krční páteř a abychom se podklíčkovou oblastí neodlepili od podložky. Pokud byste se necítili dobře v bederní páteři, zkuste v konečné pozici trochu podsadit pánev a případně ji trochu snížit.

Symbol jógy (joga mudrá)

Začínáme nádechem v sedu na patách, horní končetiny jsou volně spuštěné za tělem. Prsty na rukou máme propletené. Počkáme si na výdech a s ním klesáme do předklonu, čelem až k zemi. Plynule pak navážeme zapažením natažených a spojených horních končetin. Teprve až se čelo dotkne podložky doplníme zdůraznění výdechu v oblasti plicních hrotů (zejména vzadu). Se začátkem nádechu nejdříve vrátíme ruce zpět k hýždím a pak navážeme zvedáním trupu až do výchozí pozice.

Varianta
Pokud, bude pro někoho krajní pozice s čelem na zemi obtížná, může si ji ulehčit - zvednutím pánve vzhůru.
Upozornění
Pohyb trupem a horními končetinami se neděje současně. Pohyb je rozfázován, dech však zůstává plynulý.

Sestavy cvičení k tisku

 

  TaoMassage © 2014