AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

PRÁCE S DECHEM

 

Břišní dýchání

 

Složky dýchání

  BŘIŠNÍ DÝCHÁNÍ
  HRUDNÍ DÝCHÁNÍ
  PODKLÍČKOVÉ DÝCHÁNÍ
  SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ

Fyziologie

Tento typ dýchání většinou lépe používají muži. U žen je jeho podíl často nižší s ohledem na to, že během těhotenství je tento typ dechu postupně až zcela vyřazen. Břišní dýchání využívá hlavní dýchací sval - bránici a podporuje výměnu dýchacích plynů ve spodní části plic. Při výdechu bránice relaxuje a stahuje se svalstvo břišní stěny (podílí se i její zadní část - oblast beder). Při nádechu je tomu naopak. Vzhledem k výraznému pohybu břišní stěny při tomto typu dechu, někdy taky o dýchání do břicha. Nejde přirozeně o výměnu dýchacích plynů v břiše, ale o vnímání změny tlakových poměrů v této oblasti.

Břišní dýchání je důležité pro správnou funkci zažívacích i pohlavních orgánů, je významné pro dobrý žilní návrat z dolních končetin a nabíjí nás energeticky.

Při jeho nedostatečnosti se rozvíjí sklon zácpě, špatnému trávení, k hemeroidům, pocitu nedostatku energie. Může se spolupodílet na některých poruchách plodnosti.

Nesmí se intenzivně procvičovat při akutních onemocnění v břišní dutině. Není vhodné procvičovat je naplno při menses. Těhotné ženy jej musí omezit, při vyšším stupni těhotenství je již zcela vyloučeno.

Uvědomění si břišního dechu

Přední stěna břicha

Vleže na zádech s pokrčenýma nohama máme bedra přitisknutá k podložce. Palcová hrana horní ruky je v úrovni dolního okraje hrudní kosti, v případě dolní ruky
zase v úrovni pupku. V této pozici pomalu a zhluboka dýcháme a snažíme se procítit maximum pohybu pod spodní rukou. Pro zintenzivnění výdechu je možné na jeho konci ještě vypudit zbytek vzduchu zatlačením dlaně do břicha. Horní ruka kontroluje, zda se nám daří vyloučit dýchání do hrudníku.

Boční stěna břišní

Vleže na zádech s pokrčenýma nohama dáme ruce vbok. Prsty směřují vpřed, palce vzad, hranou mezi palcem a ukazovákem vnímáme rozpínání břicha do stran.
Snažíme se, aby toto rozpínání bylo na obou stranách maximální. Dále si uvědomíme, zda je hloubka dechu stejná na obou stranách. Pokud je některá strana slabší, povzbudíme ji a snažíme se v intenzitě dosáhnout symetrie. Opět si můžeme stiskem rukou pomoci k intenzivnějšímu výdechu.

Zadní stěna břišní

Posadíme se na paty, čelo sklopíme k zemi. Dlaně jsou položené v oblasti beder tak, že hrana mezi palcem a ukazovákem je těsně nad hranou kyčelní kosti. Vnímáme hluboké dýchání a popřípadě dorovnáme do pocitu symetrie. Kdo tuhle pozici nezvládne, může zvednout hýždě od podložky a podloží si kolena a čelo např. dekou.

Posílení břišního dýchání

Výběr cviků

Uvedený výčet cviků samozřejmě není úplný, ale ty hlavní tu najdete. Na tomto místě neuvádím např. nic o mudrách. Cílem není poskytnout on-line učebnici jógy, ale pomoc pro začátečníky a ukázku několika cviků, pro ty, co chtějí zkusit něco ze cvičení jógy.

Nízký zajíc (sapurnašašásána)

V sedu na patách opřeme obě předloktí o zem tak, že se dotýkají kolenou. Pohled směřuje vpřed, pokud byste měli pocit nepříjemného napětí v krční páteři, můžete se dívat kolmo k zemi. Prociťujeme dech v bederní oblasti, snažíme se jej zesílit symetricky na obou stranách.

Tygří dech (vjagrah pranájáma)

Tygří dech (vjagrah pranájáma) posiluje všechny části dechu. Ekvivalentní název pro toto cvičení je také kočka (mádžarí). V podporu klečmo zhluboka dýcháme do všech dostupných částí plic. Ve výdechu se vydatně vyhrbíme (nejvíce to budeme pociťovat v hrudní páteři). V nádechu se vydatně prohneme (opět s maximem v hrudní páteři).

Velbloud (uštrásána)

Začínáme z výdechu a sedu na patách, hlava je volně svěšená, ruce vbok. S nádechem se zvedáme do záklonu v kleku na patách. Ruce, které máme vbok pomáhají protlačit boky vpřed.
Pokud by někomu by vadil záklon hlavy, může si polohu upravit tak, v nádechové fázi nezmění postavení hlavy a krku proti výchozí pozici (bradu v nádechu tiskneme aktivně do hrudní jamky).

Zavřený můstek (khandarásána)

Ve výchozí pozici, která představuje výdech, začínáme z lehu na zádech s pokrčenýma nohama, chodidla máme na podložce u sebe. Uchopíme rukama dolní končetiny za kotníky. S nádechem zvedáme boky co nejvýše a procítíme hlavně břišní složku dechu.

Sestavy cvičení k tisku

 

  TaoMassage © 2014