AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

CVIKY NA PÁTEŘ

Pomocí cvičení si udržíme dobrou kondici i správné držení těla. Chráníme se současně před potížemi, ke kterým vede držení vadné. Jsou tu uvedeny série cviků s různým zaměřením.Ten, kdo si neumí své cvičení správně rozvrhnout tím často předem odsuzuje k neúspěchu své odhodlání "konečně začít se sebou něco dělat" - jako u diet při "jo-jo" efektu. Je lépe zapřemýšlet, co a jak přizpůsobit, než začínat příliš zprudka a pak cvičení brzy zanechat. Poctivost se neměří zatínáním zubů, ale pravidelností, vytrvalostí a kreativním přístupem ke cvičení.

 

Seznam cviků

  PROCVIČENÍ KRČNÍ PÁTEŘE
  AUTOMOBILIZACE HRUDNÍ PÁTEŘE
  PROCVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
  AUTOMOBILIZACE SI

 

Potíže s krční páteří

Bolesti za krkem bývají častým projevem potíží s páteří. Velmi úzce to souvisí s vadným držením těla. Šíjové svaly patří k těm s tendencí k přetížení. Přebírají totiž velkou část zátěže, která správně náleží svalům mezilopatkovým a těm na přední straně krku (oboje mají naopak tendenci ochabovat).

Šíjové svaly se upínají v týle - jsou tím reflexně ovlivňovány pocity v oblasti hlavy. Velmi podstatná část bolestí hlavy má z tohoto důvodu příčinu ve špatném stavu krční páteře. Šíjová oblast je taky místem, kde se na našem těle jako první projevuje stres ve fyzické podobě (ztuhnutí šíje).

Zvýšeným napětím svalů šíje může být také nepříznivě ovlivněno cévy zásobující oblastí, které se podílejí na vnímání rovnováhy. Proto může špatný stav krční páteře vyvolávat závratě, někdy až s pocitem na zvracení. V souvislosti s tím a současně s uložením tlakových čidel v oblasti krku může kvůli špatnému stavu krční páteře někdy docházet i ke kolísání krevního tlaku.

Pokud si během dne uvědomíme, že nám zbytečně ztuhla oblast šíje, zkusme se uvolnit. Neměli bychom to však udělat náhlým trhnutím, ale plynule. Svaly by si po trhavém pohybu zachovaly zbytkové napětí, které je má chránit před drobným natržením. Pomoci si samozřejmě můžeme taky správným cvičením a dodržováním správného držení těla.

Cvičení zde uvedená jsou použita se souhlasem MUDr. Dušana Nešpora - www.cvicime.cz

    Další >>>

 

  TaoMassage © 2014