AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

CVIKY NA PÁTEŘ

Pomocí cvičení si udržíme dobrou kondici i správné držení těla. Chráníme se současně před potížemi, ke kterým vede držení vadné. Jsou tu uvedeny série cviků s různým zaměřením.Ten, kdo si neumí své cvičení správně rozvrhnout tím často předem odsuzuje k neúspěchu své odhodlání "konečně začít se sebou něco dělat" - jako u diet při "jo-jo" efektu. Je lépe zapřemýšlet, co a jak přizpůsobit, než začínat příliš zprudka a pak cvičení brzy zanechat. Poctivost se neměří zatínáním zubů, ale pravidelností, vytrvalostí a kreativním přístupem ke cvičení.

 

Seznam cviků

  PROCVIČENÍ KRČNÍ PÁTEŘE
  AUTOMOBILIZACE HRUDNÍ PÁTEŘE
  PROCVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
  AUTOMOBILIZACE SI

 

Funkční potíže hrudní páteře

S hrudní páteří mívají nejčastěji potíže lidé se sedavým zaměstnáním. Dochází k ochabování mezilopatkových svalů - nejčastěji následkem vadného držení těla při sezení. Dochází přitom taky ke zkracování prsních svalů. Toto všechno způsobuje bolesti hrudní páteře a může to vést k blokádě obratlů a k hyperkyfóze. Část o správném držení těla také ukazuje, proč se tyto potíže často kombinují s bolestmi v krční páteři.

Potíže tohoto typu mohou dokonce napodobovat srdeční infarkt. Většina bolestí na hrudi mívá sice původ v pohybovém aparátu, ovšem při takových potížích je na prvním místě postup jako při podezření na infarkt. Ten totiž pacienta ohrožuje i na životě, zatímco bolesti z blokády obratlů (případně stejně se projevující blokády žeber) nevyžadují tak akutní řešení.

Prevencí těchto potíží jsou správné pohybové návyky včetně správného sezení. Obojí přispívá k dostatečnému posílení mezilopatkových svalů a k protažení svalů prsních.

Nápravou potíží je potom mobilizace nebo automobilizace. Bez vyšetření lékařem ji lze zkusit, pokud vzniku nepředcházel úraz a pokud byl vyloučen srdeční infarkt. V případě, že cvičení bolesti zhoršuje nebo nepřinese úlevu, je třeba lékařské vyšetření.

Z dlouhodobého hlediska je potom nutné respektovat základní zásady o pořadí, v kterém máme posilovat a protahovat jednotlivé svalové skupiny. Samozřejmostí jsou také již zmíněné správné pohybové návyky.

Cviky na podložce

Kočka

Vzpor klečmo, pažemi se opíráme o předloktí. Hluboce se nadechneme s vyhrbením, vydechneme s prohnutím v hrudní páteři (kočička). Pohyb je ve všech fázích plynulý, maximum prohnutí je v hrudní páteři. V obou krajních polohách se silně odtlačujeme dlaněmi od podložky a vytahujeme se z ramen vzhůru. Pouze v mezipoloze může dojít k povolení ramen.

Prohýbání do stran

Poloha stejná jako u prvního cviku. Prohýbáme se v celé délce páteře do stran vlevo a vpravo, maximum prohnutí je v hrudní páteři. Opíráme se o dlaně a kolena, nárty jsou mírně zdviženy nad podložkou, bérce se vychylují na stranu úklonu. Hlídáme si vytažení z ramen, boky zůstávají na místě a neuchylují se do stran. Na obrázku je pohled shora.

Svícen v kočce

Poloha stejná jako u prvního cviku. Vytáčíme se za pokrčenou horní končetinou rotací trupu do stran. Horní končetina je ve svícnu. Nehrbíme se, současně s rotací dochází k mírnému prohnutí v hrudní páteři. Hlídáme si vytažení z ramene jako u předchozích cviků. Současně se vytahujeme za zvedajícím se loktem - vytažení do délky (loktem dál od trupu) je výraznější než rotace.

Sed na patách

Sed na patách, čelo leží na podložce, paže podél těla dlaní nahoru. Nadechneme se do tuhé oblasti, uvědomíme si uvolnění, vydechneme.

Cviky na židli

Záklon vsedě

Sedíme vzpřímeně na židli. Paže natáhneme šikmo dolů (upažení poníž), dlaně vpřed, prsty roztaženy, nadechneme se. Pak se během maximálního výdechu zakloníme v hrudní páteři. Nezaklánějte hlavu a bederní páteř.

Prohnutí proti zdi

Sedíme na židli proti zdi, kolena a předloktí opřené o zeď, čelo leží na rukou. Pomalu a hluboce se nadechneme, ve výdechu se prohneme proti zdi.

Otáčení na židli

Sed na židli, horní končetiny upažené s roztaženými prsty, jedna palcem dolů, druhá nahoru, hlavu otočíme na stranu paže, která je palcem dolů, současně otáčíme hlavu a horní končetiny.

 

  TaoMassage © 2014