AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY
  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  PŘÍRODNÍ STRAVA

  CENÍK

CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ

Pokyny ke cvičení

Doporučenou sestavu cviků pro uvolnění a posílení svalů, udržujících správné postavení páteře, navrhla a v roce 1985 poprvé uveřejnila známá rehabilitační pracovnice Ludmila Mojžíšová. Cviky jsou zaměřeny na odstranění potíží vyvolaných funkčními poruchami v oblasti krční, hrudní a bederní páteře.

 

Celá sestava je zcela nenáročná na provedení a fyzickou zátěž a při správném provádění je vysoce účinná. Při cvičení je nezbytné dodržovat uvedené pořadí cviků a respektovat uvedené jednoduché zásady.

Zásady správného provádění cviků

1.  Cvičit velmi pomalu.
2.  Při cvičení dbát na správné zapojení svalů - nesmíme cvičit švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů.
3.  Cviky provádíme jen do příjemného pocitu tahu, tlaku nebo napětí svalů a okolních tkání. Cvičení nesmí vyvolat bolest!
4.  Cvik, který se nám z jakéhokoliv důvodu obtížně provádí, raději jen naznačíme: v základním postavení mírně napneme svaly tak, jako bychom se chystali cvik skutečně provést. Máme-li pocit tahu nebo napětí, po chvíli (asi deseti vteřinách) cvik zvolna ukončíme. Nemáme-li pocit bolesti, v provedení cviku zvolna pokračujeme až k pocitům tahu a napětí, předstupňů bolesti, opět chvíli v této poloze vydržíme, potom se zvolna vracíme do původní polohy.
5.  Mezi jednotlivými cviky necháváme deseti až třicetivteřinové přestávky, podle obtížnosti cviků a celkového stavu cvičícího.
 

Cviky jsou záměrně voleny tak, aby v počáteční fázi navodily uvolnění a protažení často přetížených oblastí trupu a velkých klubů horních a dolních končetin. Cvičení uvedené sestavy je nejúčinnější v případech, kdy se skutečně jedná o funkční poruchu pohybové soustavy a ne ještě o strukturální změny.

Pokud bychom uvedené zásady nedodržovali, může se dostavit i opačný účinek.

  <<< Předchozí Další >>>

 

  TaoMassage © 2014