AKCE
  TESTY FUNKCE PÁTEŘE

  AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ
  SPRÁVNÉ POHYBOVÉ NÁVYKY

  ZÁKLADNÍ REHABILITACE PÁTEŘE
  CVIKY NA PÁTEŘ

  CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ
  PRÁCE S DECHEM
  PĚT TIBEŤANŮ
  
PŘÍRODNÍ STRAVA
  CENÍK

AŤ UŽ ZÁDA NEBOLÍ

Úvod

Dále uvedená cvičení byla převzata z informačního letáku k preparátu Movalis firmy Boehringer-Ingelheim.

 

Seznam cviků

  BEDERNÍ PÁTEŘ VKLEČE
  BEDERNÍ PÁTEŘ VLEŽE
  BEDERNÍ PÁTEŘ VE STOJI
  HRUDNÍ PÁTEŘ VKLEČE
  HRUDNÍ PÁTEŘ VSEDĚ
  KRČNÍ PÁTEŘ VSEDĚ
  KRČNÍ PÁTEŘ VLEŽE

Před cvičením...

Bolesti mající původ v páteři trápí v současné době téměř každého z nás - někoho jen občas nebo výjimečně, jinému znepříjemňují život častěji. Příčiny mohou být různé - od funkčních poruch jinak zdravé páteře, například v důsledku jednostranného zatížení při sedavém zaměstnání nebo přetížení při namáhavé práci či při sportování, až po závažné postižení páteře vyžadující cílenou léčbu. Terapie všech těchto poruch vždy patří do rukou odborníka. Ten také může doporučit vedle léčby i vhodné rehabilitační cvičení.

Nabízíme vám několik základních uvolňovacích cviků.

Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly:

Cvičte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut.
Cviky provádějte pomalu, tahem - nikoli švihem.
Každý cvik opakujte 5 - 10x, s krátkým odpočinkem.
Dbejte na rytmus dýchání (cvičte stejně rychle jak dýcháte).
Mějte na paměti, že cviky je třeba provádět tak, aby nezpůsobovaly nebo nezvětšovaly bolest.
V žádném případě by bolest neměla přetrvávat déle než 12 hodin po cvičení.

Cvičení zde uvedená jsou použita se souhlasem MUDr. Dušana Nešpora - www.cvicime.cz

Sestavy cvičení k tisku

 

  TaoMassage © 2014